Tuesday, 6 October 2015

Si siá Tâi-lâm

Che 是 舊年, 11月 24 tī 葉石濤紀念館 分張ê 講題。
寫台南 tio̍h是 lerh 寫 故鄉
寫 別人 tio̍h 是 lerh 寫 ka-kīNo comments:

Post a Comment

Sí-hêng

本底重病 ê Mini 砂輪機á  Sî-kan kàu ah,Lí sí-hêng kai chip-hêng ah。 K oa̍t thâu khòaⁿ i, m̄-koh m̄ bat hit ê lâng。 Ná sīm chiah siūⁿ khí chit ê...