Tuesday, 6 October 2015

Si siá Tâi-lâm

Che 是 舊年, 11月 24 tī 葉石濤紀念館 分張ê 講題。
寫台南 tio̍h是 lerh 寫 故鄉
寫 別人 tio̍h 是 lerh 寫 ka-kīNo comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...