Tuesday, 6 October 2015

Si siá Tâi-lâm

Che 是 舊年, 11月 24 tī 葉石濤紀念館 分張ê 講題。
寫台南 tio̍h是 lerh 寫 故鄉
寫 別人 tio̍h 是 lerh 寫 ka-kīNo comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...