Mp3Player

Sunday, 4 November 2007

Oan-hun si soe-pai e tok-sou.

Choe-kun cheng-sit boo 1 kau-hoe keng hak-hau si hak-tiam. Sim-lai kam-kak chin pi-ai. Kam m-si kong ui Siong-te choe kang leh?
It-chheh e it-chheh long-si phian chiN e siat-ke. Leng 1 hong-bin, hak-seng ma kam-goan hong phian. Soo-i lan ma boe-tang kong siaN-mih u-tha e oe.