Thursday, 12 April 2012

精神疾患

現幾代父母很愛把自己的小孩從很小就送到陌生人手裡教育,幾乎與家人隔離,還希望陌生人教育他的小孩有成就。 這不是煮沙成飯的妄想嗎?
難怪許多人幾十年來都在精神疾患中度過。

No comments:

Post a Comment

Sí-hêng

本底重病 ê Mini 砂輪機á  Sî-kan kàu ah,Lí sí-hêng kai chip-hêng ah。 K oa̍t thâu khòaⁿ i, m̄-koh m̄ bat hit ê lâng。 Ná sīm chiah siūⁿ khí chit ê...