Friday, 15 December 2017

Tâi-oân lâng ê Hiong-chhiû (hiong-chhiú)

台灣人ê 兇手
聽來ê
不比相思有病ê 款
本成是讀冊人niâ
心肝 it-tio̍h in ê 四君子
Soah 認 m̄ tio̍h 祖家
引狼入室
故地鄉人受窘逐了後
鄉土 ê 人聲土味淡薄去
故人飄零四散
束信心靈神經 kek 痲痺
有目睭ê tio̍h 看
變相thang 看現現
家園 chhiⁿ 份 kah án-nóa ē 認得
流浪 ê 美感soah 超越
人ê 距離
有耳khang tio̍h 聽
Kiàn聽 bē tio̍h pē-bú 話音
溫柔安慰 lán人 ê 苦痛 iah 是 痲痺神經
Beh 回轉台灣人 ê 故鄉
每 1 步 lóng tio̍h 血流血滴
Lóng 是 ui 心肝 ê 苦痛
走chhōe bē tio̍h ê 故鄉故人故事


[文青文]
死狼
印記在遠遠的鄉愁
盡付東風
他死不願意的土地
不成人的白玉骨頭
舌頭仍如蛇一樣柔軟吐信
從嘴角滴下血的時候
他仍可塗抹成
美麗的紅蓮想
而白鬣藍馬也沒忘恩寵他
連死者的子孫都景仰他
崇拜他感念他
一如獨裁者
直到過氣
仍能鏗鏗捍衛他唯一的凶狠

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...